Barn og unges beste i fokus

Barn og unges beste i fokus

Når man jobber med barn og unge skal fokuset rundt arbeidet alltid handle om hva som er til det beste for de det gjelder, nemlig barnet. Alle handlinger og beslutninger som tas Mer »

Hvordan påvirke i positiv retning?

Hvordan påvirke i positiv retning?

Alle mennesker lærer best på forskjellige måter og ingen mennesker er like. Derfor er det viktig å tenke på individuelle forskjeller og forsøke å virkelig se alle som deltar i en gruppe Mer »

 

Om oss

På disse nettsidene vi du finne informasjon og tips om alt du må vite om hvordan man skaper trygge og kreativitetsfremmende oppvektsvilkår for barn og unge. Vi mener det er viktig å inneha kompetanse og kunnskap i grunn for å kunne gi barn og unge de beste forholdene for å ha en trygg oppvekst både på skolen og fritiden.

Barn og unge trenger gode forbilder og veiledere når det gjelder sosiale relasjoner, kulturell kunnskap og etiske spørsmål. Derfor er det viktig at personalet ved institusjoner som jobber med barn og unge besitter riktig kunnskap og er klare over hvordan denne kunnskapen kan anvendes.

Det hjelper ikke med riktig kunnskap dersom man ikke er i stand til å bruke kunnskapen på rett måte. Du vil derfor på denne nettsiden finne informasjon om hva man bør lære barn og unge, men også på hvilken måte man bør gjøre dette.

Barn og unge er fremtidens ledere og arbeidsstab, derfor er det viktig at de alle sammen er godt rustet for fremtiden og det samfunnet vil by på når de er voksne og skal klare seg på egenhånd. At man som menneske besitter kunnskap om både etikk, samfunn, miljø og medmenneskelighet er viktig for at man skal lykkes og at fremtidens samfunn blir et godt sted å leve.

Samtidig mener vi det er viktig å ta hensyn til lokale forhold. Det er derfor vi også vil gå inn på hvordan man tilpasser læringen til lokale miljøer, slik at barn og unge kan lære om sitt lokalsamfunn og hvordan man kan anvende kunnskap der man selv bor.

Helt fra barnehagealder er barn søkende og ønsker hele tiden å lære nye ting, både om seg selv, sine medmennesker, om natur og samfunn. Man starter læringen allerede i barnehagealder, og følger barn ettersom de vokser, både gjennom de første årene på skolen, fritidsordninger etter skolen og videre gjennom ungdomsårene.

Årene man vokser er spesielt kritiske når det gjelder læring, særlig om etikk og moral. På disse sidene vil det derfor bli lagt vekt på hvordan man som ansatt ved læringsinstitusjoner for barn og unge kan lære de som vokser opp hvordan man selv kan bidra til å gjøre verden litt bedre for hver dag og gjennom hver handling.

Det er også viktig at man tar vare på de som stiller svakere i samfunnet og fanger opp barn som er i ferd med å falle utenfor. Derfor legger vi vekt på et inkluderende læringsmiljø basert på respekt for alle mennesker, uavhengig av hvilken bakgrunn man har.

For oss er det viktigste å gi barn og unge en god oppvekst. Dette handler da også om hvordan ting foregår i hjemmet. Det er derfor vi hele tiden, gjennom dialog, oppfordrer foreldre og andre foresatte til å ta de riktige valgene for sine barn. Dannelse skjer først og fremst i hjemmet, derfor mener vi gode og trygge forhold hjemme er helt essensielt for et barn som vokser opp.

Alle voksne mennesker som er med under et barns oppvekst har ansvar for at barnet vokser opp til å bli en god samfunnsborger, samtidig som man skal beskytte barnet og forsøke sitt beste på å gi barnet en god oppvekst. Det er her vi kommer på banen som en hjelpende hånd til å gjøre dette på riktig måte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *