Den viktigste kunnskapen barn og unge bør lære

Gjennom skolegang lærer barn mye forskjellig om flere ulike fag. Enten det er matematikk, norsk rettskrivning, naturfag eller engelsk man lærer er alle disse fagene viktig å ha med seg for veien videre og til den utdanningen eller jobben som venter etter ungdomsårene.

Men det finnes også kunnskap som ikke bare er teoretiske og faglige, men som er minst like viktig for å kunne fungere godt i et samfunn og fellesskap. Dette er fagområder som etikk og moral. Mye av dette læres gjennom kristendom- og religionsundervisning, men for mange må det gjentas gjennom aktiv læring og ved å kunne knytte følelser til mange av de store spørsmålene.

Det er ikke alle barn og unge som like lett er i stand til å skille mellom rett og galt. Det er derfor det er viktig med gode forbilder og veiledere i form av voksne mennesker med erfaring og autoritet overfor barn og ungdom.

For å kunne være et godt medmenneske og samfunnsborger som bidrar til at verden blir et bedre sted for alle, må man lære seg om respekt og etikk. Dette er ikke det samme som at alle går rundt med de samme meningene og ingen er uenige, men at man respekterer mennesker som den de er og behandler alle like bra, uavhengig av personlige meninger, etnisitet, religiøs tilknytning, bakgrunn og oppvekst.

Ved å opptre på denne måten, vil samfunnet som helhet fungere på en mye bedre måte og man vil unngå mange og unødvendige konflikter. Barn og unge er nødt til å vite hvordan man skal behandle andre mennesker, men også dyr, naturen og andre levende vesener.

For å sikre fremtidens samfunn er man nødt til å lære de fremtidige generasjonene om hvordan man skal ta vare på hverandre som medmennesker, men også planeten som en helhet.

Barn og unge er nødt til å få tydelige retningslinjer og klare grenser for å kunne forstå forskjellen på rett og galt, og man er nødt til å ta tak i uønskede situasjoner så fort de oppstår for at de skal lære hva som er riktig med en gang.

Det er viktig at man fanger opp “feil” måte å oppføre seg på og behandle mennesker på, slik at man får rettet opp i feiloppfatningene eller de dårlige holdningene så fort som mulig. Hos barn og unge kan slikt bli sittende igjen, dersom det ikke blir gjort noe med i ung alder.

For å hjelpe barna, men også de rundt, er det best å hjelpe de underveis i riktig retning, slik at barna kan få det bedre med seg selv, men også for at det skal oppleves bedre for de rundt å omgås. Alle som inngår i et barns liv enten det er på skolen eller gjennom fritidsaktiviteter har et ansvar for at man lærer de om moralske verdier.

Uansett hvilken arena det er snakk om, bør man ha tydelige regler og retningslinjer for hvordan man skal oppføre seg, og hva som er god oppførsel. Enten det er i barnehagen eller på håndballtrening for 14-åringer bør de ansvarlige alltid gå frem som gode forbilder og oppfordre til en moralsk riktig adferd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *