Kurs, møter og arrangementer

Når man jobber med å forebygge mobbing og å skape et trygt og godt læringsmiljø, er det viktig at alle involverte parter spiller på samme lag og står samlet om målene og veien mot målet. Dette gjelder da alle voksne involverte parter, som foreldre, lærere, ansvarlige for fritidsaktiviteter og andre som oppholder seg rundt barna.

For å sørge for at alle får den informasjonen som er nødvendig for å skape gode forhold for læring, kan man arrangere foreldremøter og andre typer arrangementer som samler hele klassen eller fritidsgruppen. Foreldremøter er gode arenaer for å informere foreldre om hva som foregår på skolen, hvordan planen fremover er, og hvordan man kan stå sammen for å skape trygge miljøer for barna.

Samtidig er det viktig for mange foreldre å møte andre foreldre eller foresatte for at de kan bli litt kjent med hverandre, og vite hvem det er de sender barna hjem til i bursdager eller etter skolen for å leke. Å ha kjennskap til hverandre er altså viktig for at man kan føle seg trygge på at man sender barna til trygge steder.

Dersom man har opplevd mobbing i skolen er det også lurt å ta opp dette på foreldremøter, slik at man en gang for alle har muligheten til å eliminere mobbingen og ta tak i det der roten ligger. Barn tar som regel av etter sine foreldre, og det er derfor viktig at lærere og klasseforstandere forsøker å påvirke foreldrene til å lære sine barn om gode holdninger og respekt for andre mennesker.

Dette kan også gjøres på andre måter som samtidig involverer barna gjennom arrangementer. Dersom man har klasser med mange ulike etnisiteter kan man for eksempel arrangere matkvelder, hvor man da får muligheten til å smake på mat fra alle deler av verden. Eller så kan man for eksempel arrangere juleavslutninger med turer ut i skogen med grilling og hygge for alle og enhver som er medlemmer av idrettslaget barnet deltar i.

Det er ikke bare foresatte og barn som bør lære om dette, men det er også viktig at de ansatte ved de ulike institusjonene hele tiden samhandler og har en åpen dialog om hvordan ting skal gjøres. Å utvikle seg som ansatt er også en stor del av jobben, da det hele tiden kommer ny forskning på området og nye metoder man kan bruke når man jobber med barn og unge.

Det er viktig at man selv også er villig til å lære mer og hele tiden utvikle seg til det bedre. Dette gjelder for alle mennesker som er involvert i barns liv. Hele tiden skal barnas beste stå i fokus, og det er viktig at de skjermes for mange ting de ikke skal behøve å bekymre seg for samtidig som man lærer de forskjellen på rett og galt.

Dersom man står på samme side og jobber mot et felles mål, vil man kunne oppnå nettopp dette. Det er da viktig at alle bidrar og deltar på møter og arrangementer, som også er viktig for at man skal kunne bli kjent med hverandre og føle seg trygge på at sine egne barn er i gode hender når de er på besøk hos venner fra enten klassen, teatergruppen eller hockeylaget.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *