Læringsmetoder for barn

Det finnes mange ulike metoder for å lære bort kunnskap til barn og unge, og metodene utvikler seg stadig ettersom barna vokser opp og blir eldre. Barn lærer gjennom alt de gjør, enten det er å leke med andre barn, hjelpe til hjemme med å lage mat eller rydde opp lekene sine etter seg.

De lærer da hvordan man skal samhandle med andre i sosiale settinger, men også hvordan man skal ta ansvar for seg selv og sine handlinger. Som ansatt ved institusjoner som jobber med barn og unge, har man mulighet til å påvirke i riktig retning gjennom ulike former for læringsmetoder. De aller minste barna lærere ofte gjennom enkle former for lek, sang og dans.

Sang og dans er en enkel og fin måte for barn i ung alder å lære å samhandle med andre, samtidig som man får utviklet sine kreative ferdigheter. De fleste barn synes at sang og dans er veldig gøy, og det finnes mange barnesanger med et moralsk budskap man kan lære av.

Gjennom lek lærer man mye av det samme som man lære gjennom sang og dans. Barn lærer også å samarbeide og ikke minst å dele med hverandre for å skape harmoni innad i en gruppe. Dette kan også gjøres på flere måter.

Rollespill en annen fin form for læring man kan bruke for å få barn til å forstå hva samarbeid handler om. Også her finnes det mange skuespill med et moralsk budskap, som for eksempel Folk og røvere i Kardemomme by av Thorbjørn Egner etter boken av samme tittel.

Bøker gir mange fordeler for barn når det gjelder å lære. Mange barn er veldig nysgjerrige på å lære å lese og skrive, og gleder seg som regel til å begynne på skolen. Å ha lesestunder i barnehagen vil kunne skape ro og er en fin måte for å barn å leke med fantasien på.

Det finnes utallige mange bøker med ulikt innhold. Ved å velge pedagogisk riktige bøker med innhold og historier fra hele verden vil barn lære om ulike kulturer, måter å leve på og andre menneskers liv på en annen del av kloden.

Man må samtidig huske på at det er minst like viktig for barn å lære om sine lokalmiljøer og hvordan blant annet matproduksjon eller hvem som holder ro og orden i samfunnet. Alt dette er svært nyttig kunnskap som de kan ha med seg hele livet.

Barn og unge har behov for variasjon og det er ikke sikkert at alle synes det samme er like morsomt hele tiden. Det er derfor det er viktig med flere ulike måter å lære bort på og et utvalg av aktiviteter, slik at alle finner en måte de liker å lære på.

At barn har det godt og koser seg med det man driver med er også en annen forutsetning for at man skal kunne lære. Det vil ikke si at de ikke kommer til å kjede seg fra tid til annen, og at det dukker opp noe de ikke ønsker å delta på. Å måtte gjøre ting man ikke alltid er like begeistret over er bare enda en måte å lære på, fordi dette er en stor del av livet, og vil være situasjoner alle kommer til å møte i fremtiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *